Karşılıksız Çeki Olanlara Hapis Cezası Var Mıdır?

0 5

Karşılıksız Çeki Olanlara Hapis Cezası Var Mıdır

Çek bir bankaya hitaben yazılan ve ödeme emri niteliği taşıyan kıymetli bir evraktır. İbraz sureleri de çekin ödeneceği yere göre farklılık gösterir. Düzenlemeye göre çekin düzenlenme yeri ile ödeme yeri aynı ise ibraz suresi on gün düzenleme yeri ile ödeme yeri farklı ise ibraz suresi bir ay düzenleme yeri ve ödeme yeri farklı kıtalarda ise ibraz suresi genellikle üç aydır. Karşılığı olmayan çekte hamil muhatabı başvuruda bulunacak çeki süresi içinde ibraz etmek ve fakat bankada çeki karşılayacak yeterli bakiyenin olmamasıdır. Böyle bir durumda banka çekin arkasını imzalayarak karşılıksız olduğunu belirlemiş olur.

Çekin Ödenmesi

Çek kıymetli bir evrak niteliğine sahip olduğu için güçlü bir ilişkiyi kapsadığı görülür. İIlişkide düzenleyen keşideci çeki elinde bulunduran alacaklı ve muhatap olan ise banka olarak bilinir. Aynı zamanda şunu da belirtmekte yarar vardır. Çeke herhangi bir faiz kaydının konulması mümkün olamaz. Faiz kaydı konulmuş olsa dahi bu hiçbir şekilde geçerli olmayacaktır.

Çekin Ödenmemesi Durumunda Başvurulacak Yöntemler

Karşılıksız çekte hapis cezası konusunu ele almamız gereken diğer bir husus ise çekin ödenmemesi durumunda hangi yollara başvurulması gerektiğidir. Bir çekin süresi içerisinde bankaya ibraz edilmiş olmasına rağmen hala ödenmeme ihtimali bulunur. Bu durumda çeki elinde bulunduran kişi çekin ödenmemesi nedenini ve ibraz tarihini söz konusu kıymetli evrakın üzerine yazması gerekir. Bundan sonra banka iadeli taahhütlü mektup ile çeki ödemekle yükümlü olan tarafa iftarda bulunacaktır. Yapılan tüm iftarlara rağmen çekin ödenmemesi durumunda izlenecek olan yol ise hukuki yoldan alanında uzman bir icra avukatına danışmak doğru olacaktır.

Belirtmiş olduğumuz takipçi olduğuna rağmen çekin tahsilatı herhangi bir şekilde mümkün değilse bu durumda karşılıksız çekte hapis cezası yoluna başvurulması en doğru yöntem olacaktır. Çünkü kişi çek bedelini ödeyemiyor olsa bile en azından hapis cezası ile cezalandırılır. Yapılan bu uygulama ile karşılıksız çek oranlarının düşürülmesi amaçlanmış olup şu zamana kadar karşılıksız çekler de bir miktar düşüş yaşandığı kayda geçmiştir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.